Canifa liên tục chạy rất nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá. Mỗi ngày khi mua hàng trực tiếp trên Website của Canifa, bạn cũng có thể gặp những Deal Flash Sale có giá rất tốt. Bên cạnh đó, khoảng một vài tháng Canifa sẽ có các chương trình xả hàng giảm từ 30% – 50% toàn bộ các sản phẩm.

Những Mã giảm giá Canifa được liệt kê trong danh sách dưới đây áp dụng với rất nhiều ngành hàng và đang là ưu đãi Tốt nhất 2018

Xưa & Nay